Laatste lesdag Rientjes-icoon Paul Bongers

25 jun 2021

Vandaag was de allerlaatste lesdag van Paul Bongers. Onder luid applaus vormden leerlingen en collega’s een erehaag door de school. Op het schoolplein werd hem een traditionele Leeuwendans aangeboden, op initiatief van een leerling. Op een later moment nemen (oud-)collega’s nog afscheid van Paul. Namens alle leerlingen herhalen we wat in de gangen al gezongen werd: Bongers, bedankt!