Agenda

Datum/Tijd Agendapunt
27-09-2022
08:30 tot 11:00
Kort rooster
28-09-2022 t/m 30-09-2022
Kamp klas 1
29-09-2022
Verjaardag mevrouw Verhoeff 🎂
30-09-2022
Verjaardag de heer Bleijerveld 🎂
02-10-2022
Verjaardag mevrouw Arbeider 🎂
13-10-2022
00:00 tot 23:30
Inleveren praktische opdracht biologie klas 4
13-10-2022
19:30 tot 21:00
Informatieavond ouders leerjaar 4
17-10-2022 t/m 21-10-2022
Excursieweek klas 4
22-10-2022 t/m 30-10-2022
Herfstvakantie
31-10-2022
Excursie Den Haag klas 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12