Aanmelden
blank
Toelatingsprocedure

Dit zijn de belangrijkste regels uit de aanmeldprocedure 2020-2021:

  • Heb je van de basisschool een vmbo-tl advies gekregen? Dan kun je bij ons terecht!
  • Met een vmbo-tl/havo-advies kun je misschien wel in onze mavo-havo klas geplaatst worden.
  • De basisschool meldt de leerling via Onderwijs Transparant (OT) digitaal aan bij ons aan.
  • Na de ontvangst van de digitale aanmelding, stuurt de Rientjes Mavo een bericht naar de ouders. Hierin wordt de ontvangst van de aanmelding bevestigd en informatie gegeven over het verdere verloop van de procedure.
  • In geval van overaanmelding worden leerlingen afkomstig van de scholen uit Stichtse Vecht met voorrang geplaatst.
  • De mogelijkheid van directe plaatsing voor leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte en voor broertjes/zusjes is in de tweede ronde niet meer van toepassing.
Zij-instroom

Voor de overstap van een leerling die al op een school voor voortgezet onderwijs zit verwijzen wij naar de afspraken die door besturen en schoolleiders zijn gemaakt binnen het Samenwerkingsverband Sterk VO. Klik hier voor de procedures en afspraken.