Decanaat

Bij het decanaat op de Rientjes Mavo kunnen leerlingen (en ouders) terecht met vragen over profiel/pakketkeuze en vervolgopleidingen. De decaan heeft      up-to-date informatie en onderhoudt nauwe contacten met veel vervolgopleidingen. Samen met de mentoren bereidt de decaan de leerlingen voor op deze keuzes. Dit noemen we LOB (Loopbaan Ontwikkeling en Begeleiding). Belangrijke aspecten hierbij zijn het leren reflecteren op je eigen kwaliteiten (wat kan ik? wie ben ik?) en je motieven (wat vind ik belangrijk en waardevol?). Ook stimuleren we de leerlingen om kennis te maken met verschillende beroepen en om een eigen netwerk op te bouwen. Uiteindelijk is de leerling zelf aan zet en kan hij/zij een plan van aanpak maken en stappen zetten in zijn/haar loopbaanontwikkeling.

Welke profiel/pakketkeuzes moet een leerling op de Rientjes Mavo maken

Klas 1

Alle leerlingen volgen dezelfde vakken. In klas 1 zijn dat:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans (alleen klas 1A, de mavo-plus klas)
 • Wiskunde
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende Vorming
 • Techniek
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Levensvorming

Klas 2

Alle leerlingen volgen dezelfde vakken. In klas 2 zijn dat:

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Wiskunde
 • Economie
 • Nask (Natuurkunde/Scheikunde)
 • Biologie
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Beeldende Vorming
 • Techniek
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Levensvorming

Halverwege klas 2 gaan de leerlingen hun keuzes maken. Welk profiel wil ik in klas 3 gaan volgen, welke vakken wil ik in klas 3 doen. In klas 3 volgt de leerling   10 vakken.

De Rientjes Mavo kent 3 profielen:

 • Economie
 • Techniek
 • Zorg & Welzijn

Iedere leerling volgt 6 verplichte vakken. Dit zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Wiskunde
 • Maatschappijleer
 • Beeldende Vorming / CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)
 • Lichamelijke Opvoeding

Daarnaast zijn er per profiel 2 verplichte vakken.

Voor profiel Economie zijn dat:

 • Economie
 • Duits

Voor profiel Techniek zijn dat:

 • Natuurkunde
 • Scheikunde

Voor profiel Zorg & Welzijn zijn dat:

 • Biologie
 • Geschiedenis of Aardrijkskunde (één van de twee)

Daarnaast kiest een leerling nog 2 keuzevakken. Die keuze is dus helemaal vrij. Voor leerlingen die eventueel na de mavo naar de havo willen gaan is het nu al van belang dat ze letten op welke vakken er op de havo verplicht zijn (zie onderaan).

Extra vak

De leerlingen hebben de mogelijkheid om in klas 3 een extra vak te volgen. Er zijn mensen in de veronderstelling dat dat nodig is om na de Rientjes Mavo naar de havo te gaan. Dat is zeker voor klas 3 nog niet nodig.

Er zitten ook wat kanttekeningen bij:

 • We vinden dat een leerling een bepaald niveau moet laten zien, een 6.8 gemiddeld voor de 9 vakken die hij/zij dan zou willen volgen in klas 3 en positieve beoordelingen op gedrag en inzet.
 • Het extra vak moet roostertechnisch inpasbaar zijn. Het kan simpelweg vol zitten.
 • Tijdens de rapportvergadering van rapport 3 wordt beslist welke leerlingen voor een extra vak in aanmerking mogen komen. De leerlingen die hebben aangegeven een extra vak te willen volgen krijgen hierover bericht. Bij een negatieve beslissing vervalt dus de mogelijkheid tot een extra vak, bij een positieve beslissing moeten leerlingen nog wel “vormbehoud” tonen. Bij de eindvergadering in juli krijgen zij dan te horen of het extra vak ingepast kan worden.
 • Als een extra vak goedgekeurd wordt door de school, dan gaat de leerling dat vak meestal volgen op een moment dat die leerling eigenlijk een ander vak(ken) heeft. Dat betekent dat een leerling zowel voor dat vak(ken), als het extra vak minder lessen op school kan volgen.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Tim wil als extra vak Biologie gaan volgen. In het rooster blijkt dat Biologie aan klas 3 wordt gegeven op maandag het 3e, woensdag het 5e en vrijdag het 4e uur. Tim heeft maandag het 3e uur Engels, woensdag het 5e uur Wiskunde en vrijdag het 4e uur Geschiedenis. Tim is goed in Engels en Aardrijkskunde, dus besluit om op die uren Biologie te gaan volgen. Hij heeft dan voor zowel Engels, Aardrijkskunde en Biologie één uur minder les in die vakken dan zijn klasgenoten.

 • Leerlingen die een extra vak gaan volgen, krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar een brief met hoe dat zelfstandig te plannen en wat de spelregels zijn.

Klas 3

Halverwege klas 3 kiezen de leerlingen hun examenvakken. Dit zijn er in totaal 6. Daarnaast hebben ze het vak Lichamelijke Opvoeding. In totaal dus 7 vakken. Er is ook de mogelijkheid om in een extra vak examen te doen. Dit is vooral van belang voor leerlingen die na de mavo de havo willen gaan doen.

Iedere leerling volgt 3 verplichte vakken. Dit zijn:

 • Nederlands
 • Engels
 • Lichamelijke Opvoeding

Daarnaast zijn er per profiel 2 verplichte vakken

Voor profiel Economie zijn dat:

 • Economie
 • Wiskunde of Duits (één van de twee)

Voor profiel Techniek zijn dat:

 • Wiskunde
 • Natuurkunde

Voor profiel Zorg & Welzijn zijn dat:

 • Biologie
 • Geschiedenis of Aardrijkskunde of Wiskunde (één van de drie)

Daarnaast kiest een leerling nog 2 keuzevakken. Die keuze is dus helemaal vrij, maar het moet wel een vak zijn dat de leerling in klas 3 gevolgd heeft. Voor leerlingen die eventueel na de mavo naar de havo willen gaan is van belang dat ze letten op welke vakken er op de havo verplicht zijn (zie onderaan).

Extra vak

De leerlingen hebben de mogelijkheid om in klas 4 een extra vak te volgen. Voor leerlingen die naar de havo willen geldt wat dat betreft het volgende:

Een leerling die in 7 vakken examen doet, zal altijd toegelaten moeten worden op een havo, die voldoet daarmee aan de norm. (het kan nog wel zijn dat een school geen plaats heeft, dan kunnen ze je weigeren)

Een leerling die in 6 vakken examen doet, wordt op vrijwel geen enkele havo toegelaten. De uitzondering daarop is onze zusterschool Broklede. Daar maak je nog wel (een goede) kans om te worden toegelaten, maar leerlingen die in 7 vakken examen hebben gedaan gaan wel voor! Bovendien moet je dan i.i.g. wel voldoen aan de norm die in het verleden gesteld werd (een goed niveau: 6.8 gemiddeld op je SE cijferlijst, voldoendes voor Nederlands, Engels en wiskunde op je CE en een goede motivatie).

Wie Broklede, onze zusterschool,  als eerste keus opgeeft bij de schoolkeuze, wordt in principe toegelaten als hij/zij aan de norm voldoet. Ook Broklede kan echter vol zitten in havo-4 of een bepaald profiel van havo-4. Voor andere havo’s adviseer ik om contact met die havo op te nemen.

Er zitten wat kanttekeningen bij:

 • We vinden dat een leerling een bepaald niveau moet laten zien, een 6.8 gemiddeld voor de 7 vakken die hij/zij dan zou willen volgen in klas 4 en positieve beoordelingen op gedrag en inzet.
 • Het extra vak moet roostertechnisch inpasbaar zijn. Het kan simpelweg vol zitten.
 • Het vak BV kan niet als extra vak gekozen worden. Dit is deels een praktijkvak en daarom mogen daar geen lessen van worden gemist.
 • Tijdens de rapportvergadering van rapport 3 wordt beslist welke leerlingen voor een extra vak in aanmerking mogen komen. De leerlingen die hebben aangegeven een extra vak te willen volgen krijgen hierover bericht. Bij een negatieve beslissing vervalt dus de mogelijkheid tot een extra vak, bij een positieve beslissing moeten leerlingen nog wel “vormbehoud” tonen. Bij de eindvergadering in juli krijgen zij dan te horen of het extra vak ingepast kan worden.
 • Als een extra vak goedgekeurd wordt door de school, dan gaat de leerling dat vak meestal volgen op een moment dat die leerling eigenlijk een ander vak(ken) heeft. Dat betekent dat een leerling zowel voor dat vak(ken), als het extra vak minder lessen op school kan volgen.

Een voorbeeld ter verduidelijking: Tim wil als extra vak Biologie gaan volgen. In het rooster blijkt dat Biologie aan klas 4 wordt gegeven op maandag het 3e, woensdag het 5e en vrijdag het 4e uur. Tim heeft maandag het 3e uur Engels, woensdag het 5e uur Wiskunde en vrijdag het 4e uur Geschiedenis. Tim is goed in Engels en Aardrijkskunde, dus besluit om op die uren Biologie te gaan volgen. Hij heeft dan voor zowel Engels, Aardrijkskunde en Biologie één uur minder les in die vakken dan zijn klasgenoten.

 • Leerlingen die een extra vak gaan volgen, krijgen bij de start van het nieuwe schooljaar een brief met hoe dat zelfstandig te plannen en wat de spelregels zijn.

Klas 4

In klas 4 gaan de leerlingen hun vervolgopleiding kiezen. Dat is vaak een mbo-opleiding. Daar moeten de leerlingen zich vóór 1 april hebben ingeschreven. Ook kunnen leerlingen er voor kiezen om naar de havo te gaan.

Wie Broklede, onze zusterschool,  als eerste keus opgeeft bij de schoolkeuze, wordt in principe toegelaten als hij/zij aan de norm voldoet. Ook Broklede kan echter vol zitten in havo-4 of een bepaald profiel van havo-4. Voor andere havo’s adviseer ik om contact met die havo op te nemen.

Om een idee te geven wat goed aansluitende vervolgopleidingen zijn bij een bepaald profiel staat hieronder nog een lijst met voorbeelden van mbo-opleidingen per profiel, op niveau 3 en 4.

MBO 

Het profiel Economie

 • Commercieel medewerker – MBO 3
 • Financieel administratief medewerker – MBO 3
 • Managementassistent/directiesecretaresse – MBO 4
 • Manager transport en logistiek – MBO 4
 • Beheerder milieustraat – MBO 3
 • Aankomend onderofficier grondoptreden – MBO 3
 • Coördinator buurt, onderwijs en sport – MBO 4
 • Kleur- en interieuradviseur – MBO 4
 • Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw – MBO 3
 • Slager-traiteur – MBO 3
 • Patissier/Patissier – MBO 4
 • Medewerker evenementenorganisatie – MBO 4

Het profiel Techniek:

 • Allround meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer – MBO 3
 • Machinist hijswerk – MBO 3
 • Decoratie- en restauratieschilder – MBO 4
 • Projectmanager vastgoedonderhoud – MBO 4
 • Allround plaatwerker – MBO 3
 • Eerste monteur mechatronica – MBO 3
 • Systeemontwerper koude- en klimaatsystemen – MBO 4
 • Operator C – MBO 4
 • Allround medewerker AV-productie – MBO 3
 • Allround signmaker – MBO 3
 • Mediaredactiemedewerker – MBO 4
 • Applicatie- en mediaontwikkelaar – MBO 4
 • Machinist railvervoer – MBO 3
 • Planner wegtransport – MBO 3
 • Technisch specialist personenauto’s – MBO 4
 • Technicus avionica – MBO 4
 • Scheepswerktuigkundige kleine schepen – MBO 3
 • Gevorderd medewerker havenoperaties – MBO 3
 • Maritiem officier alle schepen – MBO 4
 • Scheeps- en jachtbouwkundige – MBO 4

Het profiel Zorg & Welzijn:

 • Begeleider gehandicaptenzorg – MBO 3
 • Sport- en bewegingsleider – MBO 3
 • Medewerker steriele medisch hulpmiddelen – MBO 3
 • Verzorgende IG (Individuele Gezondheidszorg) – MBO 3
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang – MBO 3
 • Schoonheidsspecialist – MBO 3
 • Voetzorg: Medisch pedicure – MBO 4
 • MBO-Verpleegkundige – MBO 4
 • Coördinator sport, bewegen en gezondheid – MBO 4
 • Coördinator sport- en bewegingsagogie – MBO 4
 • Agogisch medewerker GGZ – MBO 4
 • Apothekersassistent – MBO 4
 • Biologisch medisch analist – MBO 4
 • Doktersassistent – MBO 4
 • Salonmanager – MBO 4
 • Sociaal-cultureel werker – MBO 4
 • Sociaal-maatschappelijk dienstverlener – MBO 4
 • Tandartsassistent – MBO 4
 • Technisch oogheelkundig assistent – MBO 4

Havo

Leerlingen kunnen eventueel ook doorstromen naar de havo. Daarbij is het van belang dat ze al in klas 2 rekening houden met de verplichte vakken op de havo. De havo kent 4 profielen met elk hun verplichte vakken.

Natuur en techniek Natuur en gezondheid Economie en maatschappij Cultuur en maatschappij
Wiskunde (B)¹ Wiskunde (A) Economie Duits
Scheikunde Biologie Wiskunde (A) Geschiedenis
Natuurkunde Scheikunde Geschiedenis