Leerlingenzorg
Door het kleinschalige karakter van de Rientjes Mavo, worden leerlingen daadwerkelijk gezien. Wij hebben een goed georganiseerde zorgstructuur en een ervaren team van persoonlijk begeleiders die samen met de mentoren zorgdragen voor een optimaal werk- en leerklimaat waarin iedereen zich veilig voelt.