Vrijwillige ouder­bij­drage

De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 172 per leerling, per jaar.

De ouderbijdrage besteden wij aan:

 • introductiedagen
 • cultuurdagen
 • het sinterklaasfeest en de kerstviering
 • sportdagen
 • schoolfeesten
 • activiteiten op de laatste lesdag
 • de diploma-uitreiking
 • de ouderraad (OR)
 • collectieve ongevallenverzekering
 • kamp leerjaar 1
 • kamp leerjaar 2
 • excursie leerjaar 3
 • gebruik kluisje

De Rientjes Mavo hanteert als uitgangspunt ‘samen uit, samen thuis’. Aan alle ouders wordt hetzelfde bedrag gevraagd.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage, maar noodzakelijk voor ons om de activiteiten te kunnen bekostigen.  Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Voor de buitenlandexcursie in leerjaar 4 wordt een aparte bijdrage gevraagd.