Vrijwillige ouder­bij­drage

De hoogte van de (vrijwillige) ouderbijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in overleg met de vertegenwoordiging van ouders in de medezeggenschapsraad. Het bedrag wordt jaarlijks vermeld in de schoolgids.

De (vrijwillige) ouderbijdrage besteden wij aan:

 • introductiedagen
 • cultuurdagen
 • het sinterklaasfeest en de kerstviering
 • sportdagen
 • schoolfeesten
 • activiteiten op de laatste lesdag
 • de diploma-uitreiking
 • de ouderraad (OR)
 • collectieve ongevallenverzekering
 • kamp leerjaar 1
 • kamp leerjaar 2
 • excursie leerjaar 3
 • gebruik en borg kluisje

Meer informatie over de vrijwillige ouderbijdrage is te vinden in de schoolgids.