Ouderraad

 

Wie we zijn

De ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste, betrokken en nieuwsgierige ouders van leerlingen uit alle vier de leerjaren van de Rientjes Mavo. We willen graag de betrokkenheid van alle ouders bij de school vergroten.

Wat we doen

We ondersteunen het team van de school bij open dagen, informatieavonden en festiviteiten op school. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de kerstviering, de laatste schooldag of een thema-avond voor ouders over relevante onderwerpen zoals pubergedrag, drank en drugs of social media.

Wij vertegenwoordigen alle ouders en denken met de school(leiding) mee over de dagelijkse gang van zaken. Hiervoor overleggen we een paar keer per jaar samen met de schoolleiding en hebben we contact met de MR.

Heb je vragen of wil je zelf graag ook betrokken zijn bij de Rientjes Mavo?

We vergaderen ongeveer één keer per 6 weken in de school. Heb je vragen of suggesties voor ons, dan horen wij dit graag. Ook als je zelf graag meer betrokken wil zijn bij de school en mee wil helpen in de OR kun je contact met ons opnemen. We zoeken nog enthousiaste ouders!

We zijn bereikbaar via ons mailadres: ouderraad@rientjesmavo.nl