Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders van leerlingen uit alle vier de leerjaren van de Rientjes Mavo. Zij vertegenwoordigen alle ouders en denken met de school(leiding) mee over de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad is de schakel tussen ouders en school en heeft behalve een adviesfunctie ook een klankbord- en signaalfunctie. We streven er altijd naar om minimaal één ouder uit de ouderraad zitting te laten hebben in de MR.

Daarnaast assisteert de ouderraad bij open dagen, informatieavonden en festiviteiten van school. Het streven is om één keer per jaar een thema-avond voor de ouders te organiseren. (Met onderwerpen als: ‘Drank en drugs’, ‘Social Media’ en ‘Het puberbrein’.)
Er wordt ongeveer één keer per 6 weken vergaderd, samen met iemand van de schoolleiding. Op de agenda staan onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op school.

De OR is te bereiken via het mailadres: ouderraad@rientjesmavo.nl. Zij stellen zich hieronder aan u voor:

Peter Faulhaber

Sinds 3 jaar ben ik lid van de OR. Het leuke vind ik dat je de school en leerlingen kan helpen. Zoals meegaan op excursies, schoolfeesten organiseren en denktank zijn op onderwerpen die op school spelen. De afgelopen jaren hebben we leuke dingen gedaan zoals de aanschaf van een voetbaltafel, organisatie van het online event “Tis hier geen Hotel”, alternatieven bedacht voor schoolfeesten die niet door konden gaan (kerstpakketten voor leerlingen en docenten). Ook de samenwerking met de leerlingenraad is interessant en waardevol. We zijn hard op zoek naar ouders die willen meehelpen in de OR. Het kost echt weinig tijd (gemiddeld 2 uur per maand) en je krijgt er veel voor terug! Heb je interesse, mail dan naar ouderraad@rientjesmavo.nl.

Karin van de Berg

Toen mijn oudste kind naar het voorgezet onderwijs ging,  was dat (ook voor mij als ouder) een enorme stap. Ineens kom je nauwelijks in het schoolgebouw, ken je de docenten niet en is het lastiger om je kind te begeleiden. Als lid van de OR voelde ik me meer betrokken bij school. Voor school is de OR waardevol, omdat wij feedback kunnen geven.

Arjan Crince

Sinds 2021 ben ik lid van de OR. De middelbare school is sinds corona iets abstracts voor ouders. We komen er niet meer en toch besteden onze kinderen er veel tijd en worden ze voorbereid op de toekomst! Ik vind het fijn om toch nog mijn steentje, digitaal en hopelijk snel ook weer fysiek te kunnen bijdragen aan een leuke en leerzame school voor onze kinderen. Hopelijk vinden jullie dat ook en komen jullie de OR versterken.

Herm Potasse

Ik woon samen met mijn partner Ineke mijn dochter Kyra en mijn zoon Bram in Maarssen. Kyra zit momenteel in het 3e jaar van de Rientjes en heeft het daar erg naar haar zin. Door me in te zetten voor de OR, krijg ik meer mee hoe het op school gaat. Je ontmoet andere ouders en docenten van de school. Persoonlijk vind ik dat erg leuk en leerzaam en je vormt een beter en breder beeld van de Rientjes. Ik help graag mee met het organiseren van activiteiten op school en fungeer graag als klankbord voor school en ouders. Gevraagd en ongevraagd. Op dit moment ben ik voorzitter van de Ouderraad en lid van de Medezeggenschapsraad en de Gezamenlijke Medezeggenschapsraad. Mocht er wat zijn, of is er iets dat u wilt weten, neem gerust contact met me op.

Suzana Markovic Sosic

Het contact met de school van mijn oudste zoon was afgelopen drie jaar altijd fijn. Conciërge en docenten waren altijd meedenkend, open en bereikbaar. Ik heb getwijfeld om mij bij de OR aan te sluiten. Dat kwam door de dagelijkse drukte en gebrek aan vrije tijd. Toch voelde ik dat ik iets voor deze fijne school terug moest doen. Nu ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Het is leuk om met een groep enthousiaste ouders te bedenken hoe we de school kunnen verbeteren met als doel: een veilige en fijne school te creëren die een goede basis vormt voor onze kinderen. Dit alles vormt een grote voldoening om bij de OR te zitten.

Marius Janmaat

Mijn naam is Marius Janmaat en ben de vader van Friso Janmaat uit de 1ste klas. Mijn zoon heeft het naar zijn zin en gaat graag naar school. Als ouders spelen we een belangrijke rol om onze kinderen door deze fase te loodsen. Ik ben ervan overtuigd dat de school ook ouders nodig heeft om de pubers naar het examen te loodsen. Betrokkenheid, elkaar positief benaderen en leuke activiteiten voor leerlingen, leraren en ouders dragen bij aan een prettig klimaat.