Ouderraad

De ouderraad bestaat uit een groep ouders van leerlingen van de Rientjes Mavo die alle ouders vertegenwoordigt en met de school(leiding) meedenkt over de dagelijkse gang van zaken. De ouderraad is de schakel tussen ouders en school en heeft behalve een adviesfunctie ook een klankbord- en signaalfunctie.
Daarnaast assisteert de ouderraad bij open dagen, informatieavonden en festiviteiten van school. Het streven is om één keer per jaar een thema-avond voor de ouders te organiseren. (Met onderwerpen als: ‘Drank en drugs’, ‘Social Media’ en ‘Het puberbrein’.)
Er wordt ongeveer één keer per 6 weken vergaderd, samen met iemand van de schoolleiding. Op de agenda staan onderwerpen die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken op school.

De OR is te bereiken via het mailadres: ouderraad@rientjesmavo.nl