Visie en Missie

Wie zijn wij en waar staan we voor?

De Rientjes Mavo is een kleinschalige school voor vmbo-TL. Onze slogan is Ik zie je op de Rientjes! Wij bieden onderdak aan ruim 400 leerlingen die uit Maarssen komen, maar voor een belangrijk deel ook uit de regio: Breukelen, Loenen, Kockengen, Vleuten en De Meern.
Samen met RSG Broklede in Breukelen (havo/vwo) valt de Rientjes Mavo onder het bestuur van Stichting VO De Vechtstreek.

Bedoeling

Op de Rientjes Mavo zetten we ons actief in voor een leef- en werkomgeving waar leerlingen hun diploma halen, zich veilig voelen en waar zij zich stapsgewijs kunnen ontwikkelen. Wij willen dat zij uiteindelijk zelfbewust en bewust van de omgeving een sterke positie innemen in onze samenleving en daar een waardevolle bijdrage aan leveren.

Pijlers

Op de Rientjes Mavo staan 4 pijlers centraal:

  • Je mag er zijn; laat jezelf zien en horen!
  • Wees nieuwsgierig; stel vragen en bedenk creatieve oplossingen!
  • We bouwen voort op wat goed gaat en leren van onze fouten.
  • We doen het samen; vraag hulp en geef hulp!