Mede­zeggen­schaps­raad

Op de Rientjes Mavo is een actieve medezeggenschapsraad. De leden overleggen intensief en in open sfeer met de directie over schoolspecifieke beleidszaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) staat beschreven op welke onderwerpen de MR bevoegdheden heeft (inspraak of advies).

De Rientjes Mavo heeft ook enkele afgevaardigden (medewerkers en ouders) in de Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR) van Stichting VO de Vechtstreek. In de GMR worden de onderwerpen geagendeerd die relevant zijn voor beide scholen uit de Stichting.

De leden van de MR zijn:

Namens de medewerkers
Iboya van der Marel (voorzitter)
Francis Smetsers
Fanny Jungbluth

Namens de ouders
Arjan de Vos
Marleen Hoogendijk 

Namens de leerlingen
Thomas Bijdendijk