Schoolleiding

De directie van de school bestaat uit:

Dick Frantzen (rector-bestuurder)
Frank van de Kamp (directeur bedrijfsvoering)
Jan van de Voort (afdelingsleider onderbouw)
Sylvia van Leeuwen (afdelingsleider bovenbouw)