Leerlingen­raad

Hallo!

Wij zijn de leerlingenraad en ons doel is om van de Rientjes Mavo een school te maken waar je fijn kunt leren en geholpen wordt als dat nodig is. Elke klas wordt in de leerlingenraad vertegenwoordigd door een klassen-vertegenwoordiger en de voorzitter van de leerlingenraad is een leerling.

Als leerlingenraad organiseren wij allerlei activiteiten, zoals Paarse Vrijdag, de rozenactie op Valentijnsdag en het kerstbal. Daarnaast houden wij ons gedurende het jaar bezig met allerlei projecten, zoals het inrichten van de aula en de binnenplaats van de school en het ondersteunen bij jubilea.

De leerlingenraad heeft ook een bestuurlijke functie. Bij veel belangrijke beslissingen wordt namelijk eerst onze mening gevraagd, zoals bij het opstellen van de missie/visie, het schrijven van het koersplan en het aanpassen van het leerlingenstatuut. De voorzitter van de leerlingenraad heeft altijd het ‘luisterend oor’ van het managementteam en heeft stemrecht in de Medezeggenschapsraad.

Heb je zelf iets waar je tegenaan loopt of wat je niet goed geregeld vindt, dan kun je ons bereiken via: leerlingenraad@rientjesmavo.nl. Wij vergaderen om de twee weken en proberen jouw mail z.s.m. te behandelen. Ook staan wij open voor ideeën om onze school tot een nog betere plek te maken.

Onze deur staat voor leerlingen altijd open en we nodigen jullie graag uit om eens een vergadering bij te wonen. De leerlingenraad hoopt de komende jaren veel te kunnen verbeteren en met nieuwe ideeën te komen!