Ziekmelden

Afwezigheid van een leerling dient altijd dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan wordt hij/zij door één van de ouders/verzorgers voor 08.30 uur telefonisch ziek gemeld via 0346-561360.

Raadpleeg voor ziekmelding in klas 4 bij schoolexamens of centrale examens het examenreglement.