Ziekmelden

Afwezigheid van een leerling dient dagelijks gemeld te worden. Als de leerling ziek is en niet in staat is om naar school te gaan, dan wordt hij/zij door een van de ouders/verzorgers tussen 08.00 en 08.30 uur telefonisch ziek gemeld via 0346-561360.

Ook als u uw kind afmeldt voor bv. doktersbezoek of de orthodontist, vragen wij u dit telefonisch door te geven. Als u inspreekt op het antwoordapparaat, vermeld dan het lesuur waarop de leerling afwezig is.

Raadpleeg het examenreglement voor ziekmelding in klas 4 bij schoolexamens of centrale examens.