Huiswerk
Wij hanteren als richtlijn voor het maken van huiswerk dat leerlingen in de onderbouw één tot anderhalf uur huiswerk maken en in de bovenbouw anderhalf tot twee uur per dag.