Profielen

In de bovenbouw (klas 3 en 4) werken de leerlingen aan een beperkt aantal vakken in een wettelijk bepaalde sector, gericht op het eindexamen in klas 4.

In het vmbo zijn er vier profielen:

  • Economie
  • Zorg en welzijn
  • Techniek
  • Landbouw

Elk profiel heeft zijn eigen, verplichte profielvakken. Deze vakken vormen, samen met twee vakken naar keuze, plus Nederlands, Engels en maatschappijleer, de vakken op het eindexamen. De mentor informeert leerlingen in de loop van het schooljaar over wanneer ze wat kunnen kiezen.

Uitgebreidere informatie vindt u hier.