Kwaliteitszorg

We hebben de kwaliteitszorg op de Rientjes Mavo hoog in het vaandel staan. Er wordt gewerkt volgens een kwaliteitsjaaragenda, waarbij cyclisch de kwaliteit gemonitord en bijgestuurd wordt. Onderdeel van deze cyclus zijn de teambijeenkomsten met de medewerkers en de bijeenkomsten met de MR, de ouderraad en de klankbordgroepen van leerlingen. Samen zorgen we ervoor dat ons streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit zo goed mogelijk benaderd wordt.