Kort rooster

Datum/Tijd
Datum: 14-11-2023
08:30 tot 11:00

Les 1 t/m 3 zonder pauze tot 11.00 uur