Kort rooster

Datum/Tijd
Datum: 27-09-2022
08:30 tot 11:00

Vanwege een werkmiddag voor het personeel wordt  een kort rooster gedraaid (les 1 t/m 3); daarna leerlingen vrij