Agenda

Datum/Tijd Agendapunt
12-07-2021
Boeken inleveren
12-07-2021
Inzage eindproefwerken door leerlingen
15-07-2021
Uitslagdag herexamens 3e tijdvak
16-07-2021
09:00 tot 09:30
Eindrapporten mee
17-07-2021 t/m 30-08-2021
Zomervakantie
23-07-2021
Verjaardag mevrouw Vos 🎂
25-08-2021
Mail info start schooljaar naar alle leerlingen
31-08-2021
08:30 tot 12:00
Start schooljaar, introductiedag 1
01-09-2021
Start schooljaar, introductiedag 2
02-09-2021
Start reguliere lessen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10