Excursie Den Haag klas 4 maatschappijkunde

Datum/Tijd
Datum: 09-10-2024

Deze excursie is bestemd voor de leerlingen die maatschappijkunde in het pakket hebben. LET OP: de leerlingen moeten moeten hun ID-bewijs bij zich hebben.