Kort rooster

Datum/Tijd
Datum: 02-04-2024

Alle lesuren na het 4e uur vervallen i.v.m. een studiemiddag van het personeel; de leerlingen zijn om 12.10 uur uit.